Käyttöehdot

Verkkopalvelun käyttöehdot ja ilmoitukset

Tämän verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia sekä kussakin palvelussa mahdollisesti määriteltyjä lisäehtoja. Verkkosivusto ja -palvelut on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei muuta ole ilmoitettu. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia, mukaan lukien näihin mahdollisesti tehtävät muutokset. MiTek varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja ja ilmoituksia.

MiTek pidättää oikeuden puuttua sivustolla ilmeneviin väärinkäytöksiin. MiTek voi poistaa tai estää sellaisen käyttäjän, jonka katsotaan käyttäytyneen sivustolla epäasianmukaisesti. MiTek voi myös ryhtyä muihin rankaisutoimiin käyttäjää kohtaan, jos tämän katsotaan käyttäytyneen sivustolla epäasianmukaisesti.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Verkkosivuston sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Kaikenlainen verkkosivustossa olevan aineiston, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, elokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, kopioiminen, muokkaaminen, hyödyntäminen, tallentaminen ja jakelu on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. MiTek pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Verkkosivustolla esiintyvät MiTek -liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat MiTekin tai mahdollisesti kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman MiTekin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tämän verkkosivuston käyttö ei muodosta minkäänlaista käyttöoikeutta eikä oikeutta käyttää jotain verkkosivustossa esiintyvää tavaramerkkiä, tuote- tai palvelunimeä tai slogania ilman MiTekin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Linkit

MiTek voi tarjota verkkosivustollaan linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Koska MiTek ei voi valvoa tällaisia verkkosivustoja, MiTek ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta. MiTek ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai näiden verkkosivujen kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Käyttäjän tulee perehtyä ja noudattaa kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttö- ja muita ehtoja.

Toimitettu aineisto

Käyttäjän tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, että hänen MiTekille toimittamansa aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa tai sopimatonta, (b) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia. Lisäksi käyttäjän on varmistettava, että hän omistaa kaikki oikeudet MiTekille toimittamaansa aineistoon tai muuten hallitsee niitä ja MiTek voi käyttää, julkaista, muokata ja jaella kyseistä aineistoa korvauksetta käyttäjälle. Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin MiTekia vastaan liittyen hänen MiTekille toimittamaansa aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan MiTekia mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta aineistoista, sekä korvaamaan MiTekille tästä aiheutuvat vahingot.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin ja ilmoituksiin sekä käyttäjän ja MiTekin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

www.pamir.fi – Pamir ohjevideoita käyttäjien tueksi

Kirjaudu sisään tunnuksillasi ja opi Pamir ohjelmiston käyttö opasvideoiden avulla. Voit jättää kommentteja ja kysymyksiä - ja ehdottaa aiheita uusille videoille "Ota yhteyttä" lomakkeella.